Årsmøte i Holmlia sportsklubb avholdes torsdag 23. april kl. 19.00

Postet av Kari Margrete Hove den 17. Apr 2015

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder og referent, samt 2 personer til å undertegne protokoll
 3. Behandle Holmlia Sportsklubbs årsmelding, herunder gruppenes årsmelding
 4. Behandle Holmlia Sportsklubb sitt årsregnskap, herunder gruppenes årsregnskap
 5. Behandle innkomne forslag - frist for innkomne forslag er 30. mars 2015
  • Det er ingen innkomne forslag
 6. Fastsette medlemskontingent
 7. Vedta Holmlia Sportsklubb sin rullerende strategiplan
 8. Vedta Holmlia Sportskubb sitt budsjett for 2015
 9. Valg
 10. Ærespriser

1 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.