Idrett for alle - i skolens ferier

HOLMLIA SPORTSKLUBB INVITERER BARN FRA 1. TIL 7.KLASSE TIL IDRETTSKOLE OG AKTIVITETER I skolens ferier
DET ER #UNGETRENERE I SAMARBEID MED VOKSNE TRENERE OG ANSVARLIGE SOM STÅr FOR OPPLEGGET.


Holmlia sportsklubb søker eksterne midler og sponsorer om støtte for å kunne arrangere gratis idrettsaktiviteter for barn og ungdom i skolens ferier! Vi vet at mange ikke reiser bort (så lenge) i feriene og at mange trenger et tilbud.
Hovedfokuset er på allidrett med ulike aktiviteter hele uken.  Noen ganger bidrar også de enkelte idrettsgruppene med egne kurs.

Allidrett er med på å gi barna et godt fundament for et aktivt liv hvor de får prøve seg på mange forskjellige aktiviteter både ute og inne, året rundt. Varierte og allsidige aktiviteter gir barna et godt utgangspunkt for å kunne delta i flere idretter senere og stimulerer barna fysisk, motorisk, sosialt og mentalt. - og kanskje du får lyst til å bli med på et lag videre? 

Aktiviteten er normalt for barn fra 1-7.klasse fra barneskolene på Holmlia, fra kl 10-16, med oppmøte ved Lusetjernbanen. Det serveres lunsj hver dag.

Selv om aktivitetene i utgangspunktet er gratis håper vi at du likevel du vil støtte klubben ved å bli medlem!
Da vil du også motta informasjon om andre åpne tilbud i ferier, helger og ettermiddager.

Egen informasjon og påmelding kommer for hver ferie