Statutter for tildeling av æresbevisninger

Statuttene ble vedtatt i årsmøte 20. mars 2003, senere endret i årsmøte 27. april 2011.


§1 Formål

Æresbevisninger i Holmlia Sportsklubb (HSK) er innstiftet i år 2002 for å kunne hedre enkelteprsoner, grupper, bedrifter og institusjoner som på en fremdragende måte har bidratt til å fremme klubbens anseelse og idrettsmiljøet i klubbens nærområde.

§2 Æresbevisninger

Følgende type æresbevisninger finnes tilgjengelig for utdeling

  • Æresmedlemskap - klubbens hedersmerke i gull
  • Klubbens hedersmerke i sølv
  • Klubbens hedersgave
  • Klubbens plakett

§3 Æresmedlemskap - hedersmerke i gull

Holmlia Sportsklubbs æresmedlemskap - klubbens hedersmerke i gull kan tildeles personer som over lengre tid har utført et betydningsfullt og uegennyttig arbeid for Holmlia Sportsklubb.

Æresbeviningen innebærer tildeling av hedersmerke i gull, Holmlia Sportsklubbs diplom for æresmedlemskap og livsvarig adgangskort for to personer. Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent.

§4 Hedersmerke i sølv

Holmlia Sportsklubbs hedersmerke i sølv kan tildeles personer som har nedlagt en stor innsats for Holmlia Sportsklubb. 

Æresbevisningen innebærer tildeling av Holmlia Sportsklubbs hedersmerke i sølv, Holmlia Sportsklubbs diplom og livsvarig adgangskort for to personer.

§5 Hedersgave

Holmlia Sportsklubbs hedersgave kan tildeles enkeltpersoenr eller grupper som har nedlagt et betydninggsfullt arbeid, i eller utenfor klubben, for å fremme Holmlia Sportsklubbs interesser og anseelse.

Æresbevisningen innebærer tildeling av Holmlia Sportsklubbs hedersgave, Holmlia Sportsklubbs diplom og klubbens adgangskort for to personer for ett år.

§6 Holmlia Sportsklubbs plakett

Holmlia Sportsklubbs plakett kan tildeles enkeltpersoner eller grupper utenfor klubben, bedrifter eller institusjoner som på en betydningsfull måte har støttet Holmlia Sportsklubbs arbeid for å bedre idrettsmiljøet på Holmlia eller ved sin innsats har bidratt til å fremme klubbens anseelse.