Retningslinjer for sponsorlogo på drakter og utstyr

Det er en felles mal for plassering av sponsorloger på draktene på tvers av idrettene.

 Malen er følgende

  • Klubbens hovedsponsor sin logo plasseres foran på magen
  • Logoen for Benjamin-stiftelsen plasseres på ryggen, under draktnummer, nederst på drakten
  • Andre felles sponsorer for klubben plasseres ved skulderregionen, på armer og eventuelt på shorts
  • Over tallet på ryggen er satt av plass til lag/gruppe-sponsorer

 Alle draktsponsorer skal avklares med daglig leder før avtale inngås slik at det ikke oppstår konflikt mellom klubbens sponsorer og lag/gruppesponsorer.

Avvik fra disse retningslinjene må avklares med daglig leder. Leverandøren - Comet Sport - gjør ikke endringer fra avtalt oppsett uten skriftlig bekreftelse fra daglig leder.