INNKALLING TIL ÅRSMØTE I HOLMLIA SPORTSKLUBB TORSDAG 21. MARS

Postet av Kari Margrete Hove den 13. Mar 2024

Holmlia Sportsklubb innkaller til årsmøte i klubben torsdag 21. mars kl. 19.00 på klubbhuset i Lusetjerndalen.

Saksliste (klikk på lenkene under for saksdokumenter)

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen   
 4. Behandle Holmlia Sportsklubbs årsberetning
 5. Behandle 
  1. Holmlia Sportsklubbs regnskap
  2. Styrets økonomiske beretning
   • Styrets økonomiske beretning er inntatt i årsberetningen, kap. 2.
  3. Kontrollutvalgets beretning
  4. Beretning fra engasjert revisor
 6. Behandle innkomne forslag og vedtektsendringer
  1. Det er ingen innkomne forslag
  2. Vedtektsendringer           
 7. Fastsette medlemskontingent 2025 og treningsavgifter 2024, eventuelt gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 8. Vedta Holmlia Sportsklubbs budsjett
 9. Behandle Holmlia Sportsklubbs virksomhetsplan 2024 - 2028
 10. Velge i samsvar med innstilling fra valgkomite og styre (valg av valgkomite)
  1. Styre med leder, nestleder, fem styremedlemmer og minst to varamedlemmer
  2. Medlemmer til gruppestyrene
  3. Kontrollutvalg med leder, et medlem og et varamedlem
  4. Valgkomité med leder, et medlem og et varamedlem
  5. Æresbevisningskomité med leder og to medlemmer

12. Tildele ærespriser


Kommentarer

— Guest