Gruppestyrene

Alle grupper skal i henhold til klubbens vedtekter ha et styre på minimum tre medlemmer. Forslag til gruppestyre legges fram for gruppenes årlige møte, og oppnevnes formelt av klubbens årsmøte eller av klubbens hovedstyre hvis årsmøte vedtar å delegere oppgaven til hovedstyret. Kontaktinfo til gruppestyrene finnes på hjemmesiden til den enkelte idrett.

På årsmøte 24. mars 2022 ble følgende valgt som medlemmer i gruppestyrene:

Gruppestyre fotball

 • Per N. Bondevik – leder
 • Kari Hove – kasserer
 • Abubaker Noor  – styremedlem 
 • Enisa Kuka - styremedlem
 • Hiba Saaliti – styremedlem
 • Johannes Kjos – styremedlem
 • Karianne Skaug – styremedlem
 • Liban Mader- styremedlem
 • Sammy Abdelrahman  – styremedlem

 Gruppestyre innebandy

 • Marianne Sabel Holt - leder
 • Line Murud Andersen - styremedlem
 • Abigail Cheryll Toftner - styremedlem
 • Stig Sætre-Jørpeland - styremedlem

Gruppestyre håndball

 • Stine Camilla Bjerkestrand – leder
 • Karianne Ottesen – styremedlem
 • Christina Valdes – styremedlem
 • Dag Roger Kvisler – styremedlem
 • Nour Noureddine - styremedlem
 • Margrete Danevad - styremedlem

Gruppestyre turn

 • Bjørn Steinar Karlsen – leder
 • Jens Morten Dahl - kasserer
 • Tove Schmidt Galaaen– styremedlem
 • Monica Gjerstad - styremedlem
 • Thea Holten - styremedlem

Gruppestyre dans og ballett

 • Ingeborg Særnblom - leder
 • Ellen Gabrielsen Hjelle - nestleder
 • Anna Krutikova Jahr . kasserer
 • Joyce Li – styremedlem
 • Phuong Giaphnu - styremedlem
 • Vera Fløgstad - styremedlem

Gruppestyre kampsport

 • Raymond Vartdal - leder
 • Yasser Anjum - nestleder
 • Ole-Christian Sætre - styremedlem
 • Anders Due Grefslie Holteberg - styremedlem

Gruppestyre fekting

 • Vegard Østhagen - leder
 • Anemarte Bjørseth - kasserer
 • Christina Burgos - styremedlem