Medlemmer i æresbevisningskomitéen

Følgende medlemmer ble valgt på årsmøte 14. juni 2021 for tre år:


  • Per Nitter Bondevik(leder)
  • Stine Camilla Bjerkestrand(medlem)
  • Marianne Sabel Holt (medlem)


Holmlia Sportsklubbs lov § 21 regulerer komiténs arbeid. 

  1. Klubben skal ha en æresbevisningskomité valgt av årsmøtet. 
  2. Skriftlig begrunnede forslag om tildeling av alle typer æresbevisninger fremmes til æresbevisningskomiteen. Forslag kan fremmes av enkeltpersoner eller av grupper. Alle forslag om æresbevisninger er konfidensielle. 
  3. Æresbevisningskomitéen behandler alle forslag, tar avgjørelse og eventuelt innstiller om tildeling av æresbevisning til årsmøtet.