Tildelte æresbevisninger

ÅrPersonType æresbevisningBegrunnelse
2002Kirsti Kristiansen
Oslo kommunes og If skadeforsikrings "Ildsjel-prisen"
For hennes banebrytende arbeid for integrering i idrettsarbeidet i lokalsamfunnet og igangsetting av storbyprosjektet i Holmlia sportsklubb.
2004Fredrik ScheeleÆresmedlem/
Gullmerke
For hans mangeårige innsats for idretten og fotballgruppa i Holmlia Sportsklubb.
2005Roar EilertsenÆresmedlem/
Gullmerke
For hans innsats for idretten i nærmiljøet, som kretsleder og som leder av Holmlia Sportsklubb.

Kirsti KristiansenÆresmedlem/
Gullmerke
For hennes innsats for idretten i nærmiljøet og som leder av Holmlia Sportsklubb.

Trond BerglundÆresmedlem/
Gullmerke
For hans innsats som kretsstyremedlem for håndballidretten i Oslo og som mangeårig styremedlem og leder av håndballgruppa i Holmlia Sportsklubb.

Ivar Nordberg
Æresmedlem/
Gullmerke
For hans innsats i forbundsstyret og som kretsleder for innebandyidretten i Oslo og i Holmlia Sportsklubb.

Tore HelsethÆresmedlem/
Gullmerke
For hans mangeårige innsats innen innebandyidretten og som hovedstyremedlem i Holmlia Sportsklubb.

Jørn Flemming NordvikÆresmedlem/
Gullmerke
For hans innsats som leder av turngruppa og hovedstyremedlem i Holmlia sportsklubb.

Sonja WaagardÆresmedlem/
Gullmerke
For hennes innsats som leder av Aerobic og grunnlegger og styremedlem i turngruppa.

Rolf Egil KronkvistÆresmedlem/
Gullmerke
For hans innsats som leder av innebandygruppa, kretsleder og som leder av Kontrollkomiteen i mange år.

Torunn JohansenHedersmerke i Sølv
For hennes innsats som medlem av aerobic, grunnlegger og styremedlem turngruppa.

Liv Stokke SmithHedersmerke i SølvFor hennes innsats som medlem av aerobic, grunnlegger og styremedlem turngruppa.

Anne Grethe HagenHedersmerke i SølvFor hennes innsats som mangeårig styremedlem i turngruppa og for turnidretten.

Thor NilssonHedersmerke i Sølv
For hans mangeårige innsats for håndballidretten på Holmlia, som grunnlegger og leder av håndballgruppa og leder av Holmlia sportsklubb.

Harald SchelderupHedersmerke i SølvFor sin innsats som styremedlem i Holmlia sportsklubb, styremedlem i Håndballgruppa og grunnlegger og mangeårig arrangør av Holmlialøpet.

Tomm WaldenstrømHedersmerke i SølvFor hans innsats som mangeårig leder og trener i turngruppa og for de yngste i Holmlia sportsklubb.
2006Egil VindorumOslo idrettskrets HederspokalFor sin innsats som kretsleder og for administrasjon og utvikling av idretten, spesielt av håndballidretten i Oslo og på Holmlia.

Jon Terje SandnesÆresmedlem/
Gullmerke
For sin innsats som leder av Holmlia Sportsklubb og for idrettsmiljøet på Holmlia.

Finn OrmaasenÆresmedlem/
Gullmerke
For sin lange og uegennyttige innsats som trener og tillitsvalgt i Håndballgruppa for idrettens beste og for Holmlia Sportsklubbs interesser.

Anne-Lise SandnesHedersmerke i SølvFor hennes lange, uegennyttige og miljøskapende innsats som tillitsvalgt for Holmlia Sportsklubb.

Andreas HildremyrHSKs HedersgaveFor hans innsats for Holmlia Innebandy siden starten i 1992, først som spiller på aldersbestemte lag, siden som A-lagsspiller og trener både for aldersbestemte lag og A-lag damer. Gave kr 2000,-.
2007Egil VindorumÆresmedlem/Gullmerke av Oslo HåndballkretsFor hans innsats som kretsstyremedlem og kretsleder i Oslo Håndballkrets og i utvalgsmedlem i Norges Håndballforbund.

Trond BørstingÆresmedlem/
Gullmerke
For hans innsats i organiseringen av fotballgruppen i mange år, utbyggingen av kunstgress-banen, tribuner og ballbinge og for mange år som leder av fotballskolen.

Gunnar LandaÆresmedlem/
Gullmerke
For hans innsats som mangeårig styremedlem i fotballgruppa med ansvar for materiell og medlemsregister.

Cato SkillebekkÆresmedlem/
Gullmerke
For hans innsats og sterke engasjement i fotballgruppas indre liv og hans arbeid med vedlikehold av kunstgressbanen.

Fredrik MoÆresmedlem/
Gullmerke
For hans langvarige innsats som styremedlem, trener og lagleder i håndballgruppa i Holmlia Sportsklubb.

Rastam ZaoaghiÆresmedlem/
Gullmerke
For hans langvarige innsats som styremedlem, trener og lagleder i fotballgruppa i Holmlia Sportsklubb.
2008Trond BerglundÆresmedlem/
Gullmerke fra Norges Håndballforbund
For hans innsats som kretsstyremedlem og utvalgsmedlem i Norges Håndballforbund

Rastam HajoÆresmedlem/
Gullmerke
For hans langvarige innsats i fotballgruppas styre og som trener og lagleder i fotball

Egil VindorumÆresmedlem/
Gullmerke
For hans innsats som kretsleder, leder i Holmlia Sportsklubb, som leder av håndballgruppa i Holmlia Sportsklubb og som leder av Idrettens samarbeidsutvalg i Bydel Søndre Nordstrand gjennom mange år.

Per OlavsonÆresmedlem/
Gullmerke
For hans meget langvarige innsats som lederr og styremedlem i innebandygruppa i Holmlia Sportsklubb og medlem i Idrettens samarbeidsutvalg Bydel Søndre Nordstrand

Tove BørstingÆresmedlem/
Gullmerke
For hennes innsats som styremedlem i fotballgruppa og i Holmlia Sportsklubbs arbeid for barn og unge i bydelen.

Vera SørensenHedersmerke i SølvFor hennes innsats for håndballidretten i Oslo og i Holmlia Sportsklubb
2009Egil VindorumKongens FortjenestemedaljeFor sin innsats og virke for idrettens utvikling i Oslo og lokalsamfunnet på Holmlia.

Ove BevoldenÅrets navn i Nordstrand BladFor hans innsats for lokalsamfunnet og beboerne i nærområdet.

Marte Vidnes JensenHedersmerke i SølvFor hennes innsats i håndballgruppa og hovedstyret i Holmlia Sportsklubb.
2010Godwin NwankwoÆresmedlem/
Gullmerke
For hans innsats for driften av Holmlia Sportsklubbs storbyprosjekt og medlem av klubbens hovedstyre mange år.

Bjørn Harald JohannessenÆresmedlem/
Gullmerke
For hans innsats som trener og lagleder innen fotball og håndballidrettene gjennom lang tid.
2011Kari Margrete HoveÆresmedlem/
Gullmerke
For hennes innsats i klubbens styrende organer, i hovedstyre, gruppestyre og som lagleder over en meget lang periode.

Ståle NordliÆresmedlem/
Gullmerke
For hans innsats i ledelsen for fotball- og handballidrettene i Holmlia Sportsklubb over en lang periode.

Espen FalangÆresmedlem/
Gullmerke
For hans meget langvarige innsats som styremedlem og dommerrepresentant i håndballgruppa i Holmlia S.

Ole Petter JensenÆresmedlem/
Gullmerke
For hans innsats innen fotball og håndball, som styrermedlem og trener.

Hilde BagerHedersgaveFor hennes iver og aktive rolle for etablering av dansegruppe i Holmlia Sportsklubb - gave kr 2000,-
2012Ann GøranssonÆresmedlem/
Gullmerke


Roger KnutsenHedersmerke i sølvFor hans innsats som trener fotball i Holmlia Sportsklubb gjennom mange år.

Rukshana AsrafHedersmerke i sølvFor hennes innsats i styret og med organisering av aktiviteter i storbygruppen.
2014Hilde LangfjellHedersmerke i sølvFor hennes innsats som spiller, lagleder og styreleder i innebandy. Som ildsjel i oppstart av el-innebandy, samt trener for denne gruppen. I tillegg er Hilde nestleder i Oslo og Akershus bandyregion.

Wenche EmblemHedersmerke i sølvFor hennes innsats som hjelpetrener i turn og som trener, lagleder og styreleder i håndball.
2015Arild NybøÆresmedlem/
gullmerke
For hans innsats for innebandy som lagleder og trener, kamparrangør, materialansvarlig og styreleder i innebandygruppa i to perioder. 

Bjørn TyrhaugHedersmerke i sølvFor hans innsatsfor håndballen som lagledere, fysisk trener og IT-ansvarlig i håndballgruppa. 
2017Yngvar ØianHedersmerke i sølvFor hans innsats i fotballen som lagleder og trener i perioden 2006 - 2015, og som leder av fotballgruppa fra 2009 - 2012. Han er fortsatt aktiv i fotballgruppa som ansvarlig for vinterdrift og lys på Lusetjernbanen.

Tore BarstadHedersmerke i sølvFor hans innsats som styremedlem i hovedstyret i perioden 2006 - 2012, samt ansvarlig for politiattester i klubben fra 2009 - 2015. Han har i tillegg vært ansvarlig leder for Holmlia Sportsklubb Utlånssentralen fra 2006 til dags dato.
2019Anne GråbakHedersmerke i gullFor hennes innsats som styremedlem i hovedstyret og i innebandystyret, som styremedlem i Oslo og Akershus Bandykrets og som styremedlem i ISU i bydelen. Anne takkes for innsatsen for jenter i innebandy og som grunnlegger av tiltaket mor-barn i innebandy.

Bjørn Ole SundfærHedersmerke i gullFor hans innsats som styremedlem i innebandystyret og hovedstyret, som styremedlem i Oslo og Akershus Bandyregion. Bjørn er initiativtaker til klubbens tilbud om mosjonistinnebandy, og han er innebandydommer for klubben.
2020Espen Thing HelsethHedersmerke i sølvFor hans aktive deltakelse i klubben i mange år, først som spiller på aldersbestemte lag, så som spiller på A-laget. Han har vært trener i mange år i klubben og og som god representant fra klubben som kretslagstrener for gutter i vår region. I dag spiller Espen på herrer2, er med som trener for G15 og en ildsjel som jobber for Holmlia.

Line Murud AndersenHedersmerke i sølvLine er en ildsjel som har vokst opp på Holmlia og i klubben. Hun har nå lagt opp etter mange år på Holmlia sitt damelag, men holder koken som nestleder i innebandystyret. Hun holder alltid fokus, og har stålkontroll på det meste.

Marlen LarsenHedersmerke i sølvMarlen har vært engasjert håndballgruppa i ca. 25 år, først som spiller fra barnelag på midten av 1990-tallet til seniorlag på 201-tallet. Hun har vært dommer siden hun var ungdom og er fortsatt aktiv dommer. I flere år har hun sittet i håndballstyret, med spesielt ansvar for å følge opp dommerne.

Ida BruvikHedersmerke i sølvIda startet i Holmlia Sportsklubb som innebandymamma. Hennes engasjement for Holmlia Sportsklubb, innebandy bidro til flere år som leder av gruppa, før hun videre tok over som styreleder for hovedstyret i Holmlia Sportsklubb. ida satt som leder da den store renoveringen av hallen foregikk. Hun har lagt ned mye tid og krefter for oss i denne perioden. Hun har også vært med i prosessen med å ansette daglig leder. Ida gikk tilbake til innebandystyret som kasserer etter endt periode som leder. Hun har i år takket for seg i Holmlia Sportsklubb og vil bli savnet som den ressursen hun er!
2021Janne Gamst AndersenHedersmerke i sølvJanne Gamst Andersen har vært en enorm ressurs for fotballgruppa i en årrekke. Hun startet som lagleder for G2001 i 2008 og har fulgt laget til juniornivå. Hun har tatt på seg rollen som lagleder for A-laget. Hun har vært engasjert i Tine fotballskole i mange år, der hun har hatt hovedansvaret. Janne har fokusert på ungdommen som ressurser på Holmlia. Hun har jobbet for at ungdom skal være gode forbilder - og vise Holmlia fra en positiv side. Hun var en av initiativtakerne til ordningen med klubbdommere, som gav lommepenger til ungdommen, mer proff dømming av barnekamper og større respekt for dommergjerningen for de gutta  og jentene som har gått på klubbdommerkurs. I tillegg har hun vært med på å få ungdom i fokus gjennom #ungtrener-prosjektet som først ble startet i fotballgruppa - og som nå er et samarbeidsprosjekt i klubben. Janne ble valgt inn i styret i Holmlia fotball i 2013, og har i årene vært sentral i styret, og de fire siste årene som styreleder. Hun har vært en av de viktigste personene gjennom flere år. Uten henne hadde det "ikke gått rundt". Hun har sammen med Kari Hove vært sentral i forhold til å få en organisasjon som kvalifiserte  til  kvalitetsklubb, ikke minst dokumentasjon og systemer, avtaleverk, klubbhåndbok osv.
2022Rune EriksenHedersmerke i gull/æresmedlemskap

Rune Eriksen er kjent for sitt mangeårige engasjement i fotballen i mange ulike roller: Lagleder og trener for G2003 fra start og til juniornivå, anleggsansvarlig og en sentral drivkraft for bl.a. å få Lusetjern 7er-banen på plass, som leder i fotballstyret fra 2014-2017, barnefotballkoordinator og anleggskontakt. Etter at han gikk ut av fotballstyret har han fortsatt som påmeldingsansvarlig, med full oversikt over frister og raske purringer ved behov. Han har stått bak utallige klubbdommerkurs, laglederkurs, og deltatt på rekke andre kurs og seminar i NFF regi. Rune er den proaktive typen som ringer og spør dersom alt ikke er på plass når fristene nærmer seg Han er aldri vanskelig å be og utfører oppgavene nøyaktig og iherdig.

Rune har også vært lagleder i innebandyen og en aktiv forelder og tilskuer i innebandyen i en årrekke, med resultatservice og fyldige kampreferat. I dag sitter han i hovedstyret.


Tore BeitveitHedersmerke i gull/æresmedlemskap
Tore Beitveit takkes for sin innsats i håndballen over år, som lagleder for to lag, som kasserer og gruppeleder i håndballgruppa i en årrekke (2010 - 2021 i ulike roller i håndballen) og som medlem i hovedstyret. Han har også flere år vært både trener og lagleder i fotballen (2007 - 2011).

Janne Gamst AndersenHedersmerke i gull/æresmedlemskap

Janne Gamst Andersen ble tildelt klubbens æresbevisning i sølv i 2021, og har etter hun trådte ut av styret i juni 2021 fortsatt ivaretatt flere viktige funksjoner for å fotballgruppa som ansvarlig for gjennomføringen at Tine fotballskoler og SommerOslo sommeren 2021, prosessen med resertifisering av HSK som kvalitetsklubb i NFF, lagleder for A-laget samt innkjøpsansvarlig i fotballgruppa.

Dag Roger KvislerHedersmerke i sølvDag Roger Kvisler har lagt ned mye tid og takkes for lang og tro tjeneste, bankende hjerte og utrettelig engasjement med 2004-laget fra håndballskole til juniorlag og som styremedlem og sportslig leder i håndballgruppa.

Per Kristian KivleHedersmerke i sølvPer Kristian Kivle tildeles æresbevisning for lang og tro tjeneste, bankende hjerte og utrettelig engasjement med 2005-gutta fra håndballskole til G16.

Ingvild Vaggen MalvikHedersmerke i sølv
Ingvild Vaggen Malvik tildeles æresbevisning for lang og tro tjeneste, bankende hjerte og utrettelig engasjement med 2005-gutta fra håndballskole til G16, og  som flerårig styremedlem og nestleder i klubbens hovedstyre.