Velkommen til årsmøte i Holmlia Sportsklubb

Postet av Kari Margrete Hove den 21. Mar 2023

Årsmøte i Holmlia Sportsklubb holdes på klubbhuset ved Lusetjern kunstgress torsdag 30. mars kl. 19.00.

Agenda

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

 4. Behandle styrets årsberetning inkludert gruppenes årsberetninger

 5. Behandle signert regnskap , styrets økonomiske beretning (inkludert i årsberetningen),  kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.

 6. Behandle innkomne forslag og saker 

  1. Ingen innkomne forslag

  2. Ingen endringer i lovnormen for fleridrettslag siden 1.1.2022

 7. Fastsette medlemskontingent på minimum kr 50, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppenes aktivitet

 8. Vedta Holmlia Sportsklubbs budsjett 

 9. Vedtak Holmlia Sportsklubbs virksomhetsplan-2020-2024

 10. Behandle Holmlia Sportsklubbs organisasjon

  1. Nedlegging av boksegruppa

 11. Valg av revisor

 12. Velge i samsvar med innstilling fra valgkomiteen og styre (valg av valgkomite)

  1. Leder 

  2. Nestleder

  3. Fem styremedlemmer

  4. To varamedlemmer

  5. Gruppestyremedlemmer

  6. Kontrollkomite med to medlemmer og et varamedlem

  7. Æresbevisningskomite

  8. Valgkomité med leder, et medlemmer og et varamedlem.

12. Tildele ærespriser


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.