Politiattest

Postet av Janne Cecilie Gamst Andersen den 10. Mai 2015

Krav om politiattest i Holmlia Sportsklubb


Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.I Holmlia Sportsklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.Dette gjøres i samråd med:
Thomas Uttakleiv
e-post: thomas.uttakleiv@gmail.com
telefon: 944 24 944Representanten har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.Innhenting på en-to-tre:-Søknad fylles ut digitalt eller på papirskjema og ID vises til den ansvarlige i gruppa.-Ved digital utfylling må det legges ved en bekreftelse om formålet med attesten. Denne fås fra den ansvarlige for politiattester i hovedstyret. Opplysninger som trengs for å utstede bekreftelsen er navnet på søkeren, fødselsnummer, type verv og navnet på laget.-Gruppene er ansvarlig for å melde endringer til klubbens/hovedstyrets oppnevnte.-Forevisning av attest skal skje til den ansvarlige i gruppa.Elektronisk/ søknad om politiattest:https://www.politi.no/tjenester/politiattestSøknadsskjema (papirversjon):https://www.politi.no/tjenester/politiattest/hvor_skal_soknad_om_politiattest_sendes/Tema_1312.xhtml.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Siste fra Janne Cecilie Gamst Andersen