Årsmøte i Holmlia Sportsklubb

Postet av Holmlia SK - Fotball den 27. Apr 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Holmlia Sportsklubb. Årsmøtet avholdes 27. mai 2020 kl. 18.00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 24. mai kl. 17.00 ved påmelding. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Holmlia Sportsklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Holmlia Sportsklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Holmlia Sportsklubb kontaktes på epost post@holmliasport.no.

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.