Rutine for politiattester

Rutinen er laget på bakgrunn av bestemmelser i Norges idrettsforbund og sportsklubbens egen erfaring fra iverksetting i 2008.

Norges idrettsforbund sier følgende: “Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.”

Ansvarlig for politiattester i hovedstyret

Hvert enkelt gruppestyre har som har ansvar for attestene i egen gruppe:

 • Fotball: Kari Hove  -  karimhove@gmail.com
 • Håndball: Stine Camilla Bjerkestrand - stine.bjerkestrand@gmail.com
 • Innebandy: Marianne Sabel Holt - marianne.s.holt@gmail.com
 • Turn: Maren Esmark - maren_esmark@yahoo.no
 • Dans og ballett: Sandra Fjeldsrud - sandrafjeldsrud@gmail.com
 • Fekting: Zoltan Michael Kramarics - kramaric@hotmail.com
 • Kampsport: Raymond Vartdal - raymond.vartdal@gmail.com
 • Boksing:Thomas Reppen - thomas.reppen@outlook.com

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Klubben har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Slik søker du:

 1. Søknad om politiattest gjøres elektronisk.
 2. Skriv ut bekreftelse du finner her. Hvis søker er under 18 år, må bekreftelsen også signeres av foresatt. 
 3. Fyll inn navn, personnummer, formål og dato i bekreftelsen, skanne den og lagre som pdf.
 4. Søk elektronisk ved hjelp av bank-id her
 5. Velg kategori "Frivillige organisasjoner"
 6. Last opp bekreftelse som er utfylt med ditt navn, personnummer, formål og dato.

Hva skjer etter innsending?

 1. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke Holmlia Sportsklubb.
 2. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til gruppeansvarlig, enten ved mottatt attest sende elektronisk til vedkommendes epost eller ved personlig fremmøte etter avtale.
 3. Holmlia Sportsklubb skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
 4. Registrering av fremvist medlemsregisteret  attest gjøres av ansvarlig for politiattester i klubben som er daglig leder Aram Meradi.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres her:

Om politiattester

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest - fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming. Det er fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer.

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer kontakt med mindreårige og personer med utviklingshemming. Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. Ordningen omfatter bare personer over 15 år.

Levert av IdrettenOnline