Tildelte æresbevisninger

ÅrPersonType æresbevisningBegrunnelse
2002Kirsti Kristiansen
Oslo kommunes og If skadeforsikrings "Ildsjel-prisen"
For hennes banebrytende arbeid for integrering i idrettsarbeidet i lokalsamfunnet og igangsetting av storbyprosjektet i Holmlia sportsklubb.
2004Fredrik ScheeleÆresmedlem/
Gullmerke
For hans mangeårige innsats for idretten og fotballgruppa i Holmlia Sportsklubb.
2005Roar EilertsenÆresmedlem/
Gullmerke
For hans innsats for idretten i nærmiljøet, som kretsleder og som leder av Holmlia Sportsklubb.

Kirsti KristiansenÆresmedlem/
Gullmerke
For hennes innsats for idretten i nærmiljøet og som leder av Holmlia Sportsklubb.

Trond BerglundÆresmedlem/
Gullmerke
For hans innsats som kretsstyremedlem for håndballidretten i Oslo og som mangeårig styremedlem og leder av håndballgruppa i Holmlia Sportsklubb.

Ivar Nordberg
Æresmedlem/
Gullmerke
For hans innsats i forbundsstyret og som kretsleder for innebandyidretten i Oslo og i Holmlia Sportsklubb.

Tore HelsethÆresmedlem/
Gullmerke
For hans mangeårige innsats innen innebandyidretten og som hovedstyremedlem i Holmlia Sportsklubb.

Jørn Flemming NordvikÆresmedlem/
Gullmerke
For hans innsats som leder av turngruppa og hovedstyremedlem i Holmlia sportsklubb.

Sonja WaagardÆresmedlem/
Gullmerke
For hennes innsats som leder av Aerobic og grunnlegger og styremedlem i turngruppa.

Rolf Egil KronkvistÆresmedlem/
Gullmerke
For hans innsats som leder av innebandygruppa, kretsleder og som leder av Kontrollkomiteen i mange år.

Torunn JohansenHedersmerke i Sølv
For hennes innsats som medlem av aerobic, grunnlegger og styremedlem turngruppa.

Liv Stokke SmithHedersmerke i SølvFor hennes innsats som medlem av aerobic, grunnlegger og styremedlem turngruppa.

Anne Grethe HagenHedersmerke i SølvFor hennes innsats som mangeårig styremedlem i turngruppa og for turnidretten.

Thor NilssonHedersmerke i Sølv
For hans mangeårige innsats for håndballidretten på Holmlia, som grunnlegger og leder av håndballgruppa og leder av Holmlia sportsklubb.

Harald SchelderupHedersmerke i SølvFor sin innsats som styremedlem i Holmlia sportsklubb, styremedlem i Håndballgruppa og grunnlegger og mangeårig arrangør av Holmlialøpet.

Tomm WaldenstrømHedersmerke i SølvFor hans innsats som mangeårig leder og trener i turngruppa og for de yngste i Holmlia sportsklubb.
2006Egil VindorumOslo idrettskrets HederspokalFor sin innsats som kretsleder og for administrasjon og utvikling av idretten, spesielt av håndballidretten i Oslo og på Holmlia.

Jon Terje SandnesÆresmedlem/
Gullmerke
For sin innsats som leder av Holmlia Sportsklubb og for idrettsmiljøet på Holmlia.

Finn OrmaasenÆresmedlem/
Gullmerke
For sin lange og uegennyttige innsats som trener og tillitsvalgt i Håndballgruppa for idrettens beste og for Holmlia Sportsklubbs interesser.

Anne-Lise SandnesHedersmerke i SølvFor hennes lange, uegennyttige og miljøskapende innsats som tillitsvalgt for Holmlia Sportsklubb.

Andreas HildremyrHSKs HedersgaveFor hans innsats for Holmlia Innebandy siden starten i 1992, først som spiller på aldersbestemte lag, siden som A-lagsspiller og trener både for aldersbestemte lag og A-lag damer. Gave kr 2000,-.
2007Egil VindorumÆresmedlem/Gullmerke av Oslo HåndballkretsFor hans innsats som kretsstyremedlem og kretsleder i Oslo Håndballkrets og i utvalgsmedlem i Norges Håndballforbund.

Trond BørstingÆresmedlem/
Gullmerke
For hans innsats i organiseringen av fotballgruppen i mange år, utbyggingen av kunstgress-banen, tribuner og ballbinge og for mange år som leder av fotballskolen.

Gunnar LandaÆresmedlem/
Gullmerke
For hans innsats som mangeårig styremedlem i fotballgruppa med ansvar for materiell og medlemsregister.

Cato SkillebekkÆresmedlem/
Gullmerke
For hans innsats og sterke engasjement i fotballgruppas indre liv og hans arbeid med vedlikehold av kunstgressbanen.

Fredrik MoÆresmedlem/
Gullmerke
For hans langvarige innsats som styremedlem, trener og lagleder i håndballgruppa i Holmlia Sportsklubb.

Rastam ZaoaghiÆresmedlem/
Gullmerke
For hans langvarige innsats som styremedlem, trener og lagleder i fotballgruppa i Holmlia Sportsklubb.
2008Trond BerglundÆresmedlem/
Gullmerke fra Norges Håndballforbund
For hans innsats som kretsstyremedlem og utvalgsmedlem i Norges Håndballforbund

Rastam HajoÆresmedlem/
Gullmerke
For hans langvarige innsats i fotballgruppas styre og som trener og lagleder i fotball

Egil VindorumÆresmedlem/
Gullmerke
For hans innsats som kretsleder, leder i Holmlia Sportsklubb, som leder av håndballgruppa i Holmlia Sportsklubb og som leder av Idrettens samarbeidsutvalg i Bydel Søndre Nordstrand gjennom mange år.

Per OlavsonÆresmedlem/
Gullmerke
For hans meget langvarige innsats som lederr og styremedlem i innebandygruppa i Holmlia Sportsklubb og medlem i Idrettens samarbeidsutvalg Bydel Søndre Nordstrand

Tove BørstingÆresmedlem/
Gullmerke
For hennes innsats som styremedlem i fotballgruppa og i Holmlia Sportsklubbs arbeid for barn og unge i bydelen.

Vera SørensenHedersmerke i SølvFor hennes innsats for håndballidretten i Oslo og i Holmlia Sportsklubb
2009Egil VindorumKongens FortjenestemedaljeFor sin innsats og virke for idrettens utvikling i Oslo og lokalsamfunnet på Holmlia.

Ove BevoldenÅrets navn i Nordstrand BladFor hans innsats for lokalsamfunnet og beboerne i nærområdet.

Marte Vidnes JensenHedersmerke i SølvFor hennes innsats i håndballgruppa og hovedstyret i Holmlia Sportsklubb.
2010Godwin NwankwoÆresmedlem/
Gullmerke
For hans innsats for driften av Holmlia Sportsklubbs storbyprosjekt og medlem av klubbens hovedstyre mange år.

Bjørn Harald JohannessenÆresmedlem/
Gullmerke
For hans innsats som trener og lagleder innen fotball og håndballidrettene gjennom lang tid.
2011Kari Margrete HoveÆresmedlem/
Gullmerke
For hennes innsats i klubbens styrende organer, i hovedstyre, gruppestyre og som lagleder over en meget lang periode.

Ståle NordliÆresmedlem/
Gullmerke
For hans innsats i ledelsen for fotball- og handballidrettene i Holmlia Sportsklubb over en lang periode.

Espen FalangÆresmedlem/
Gullmerke
For hans meget langvarige innsats som styremedlem og dommerrepresentant i håndballgruppa i Holmlia S.

Ole Petter JensenÆresmedlem/
Gullmerke
For hans innsats innen fotball og håndball, som styrermedlem og trener.

Hilde BagerHedersgaveFor hennes iver og aktive rolle for etablering av dansegruppe i Holmlia Sportsklubb - gave kr 2000,-
2012Ann GøranssonÆresmedlem/
Gullmerke


Roger KnutsenHedersmerke i sølvFor hans innsats som trener fotball i Holmlia Sportsklubb gjennom mange år.

Rukshana AsrafHedersmerke i sølvFor hennes innsats i styret og med organisering av aktiviteter i storbygruppen.
2014Hilde LangfjellHedersmerke i sølvFor hennes innsats som spiller, lagleder og styreleder i innebandy. Som ildsjel i oppstart av el-innebandy, samt trener for denne gruppen. I tillegg er Hilde nestleder i Oslo og Akershus bandyregion.

Wenche EmblemHedersmerke i sølvFor hennes innsats som hjelpetrener i turn og som trener, lagleder og styreleder i håndball.
2015Arild NybøÆresmedlem/
gullmerke
For hans innsats for innebandy som lagleder og trener, kamparrangør, materialansvarlig og styreleder i innebandygruppa i to perioder. 

Bjørn TyrhaugHedersmerke i sølvFor hans innsatsfor håndballen som lagledere, fysisk trener og IT-ansvarlig i håndballgruppa. 
2017Yngvar ØianHedersmerke i sølvFor hans innsats i fotballen som lagleder og trener i perioden 2006 - 2015, og som leder av fotballgruppa fra 2009 - 2012. Han er fortsatt aktiv i fotballgruppa som ansvarlig for vinterdrift og lys på Lusetjernbanen.

Tore BarstadHedersmerke i sølvFor hans innsats som styremedlem i hovedstyret i perioden 2006 - 2012, samt ansvarlig for politiattester i klubben fra 2009 - 2015. Han har i tillegg vært ansvarlig leder for Holmlia Sportsklubb Utlånssentralen fra 2006 til dags dato.
2019Anne GråbakHedersmerke i gullFor hennes innsats som styremedlem i hovedstyret og i innebandystyret, som styremedlem i Oslo og Akershus Bandykrets og som styremedlem i ISU i bydelen. Anne takkes for innsatsen for jenter i innebandy og som grunnlegger av tiltaket mor-barn i innebandy.

Bjørn Ole SundfærHedersmerke i gullFor hans innsats som styremedlem i innebandystyret og hovedstyret, som styremedlem i Oslo og Akershus Bandyregion. Bjørn er initiativtaker til klubbens tilbud om mosjonistinnebandy, og han er innebandydommer for klubben.
2020Espen Thing HelsethHedersmerke i sølvFor hans aktive deltakelse i klubben i mange år, først som spiller på aldersbestemte lag, så som spiller på A-laget. Han har vært trener i mange år i klubben og og som god representant fra klubben som kretslagstrener for gutter i vår region. I dag spiller Espen på herrer2, er med som trener for G15 og en ildsjel som jobber for Holmlia.

Line Murud AndersenHedersmerke i sølvLine er en ildsjel som har vokst opp på Holmlia og i klubben. Hun har nå lagt opp etter mange år på Holmlia sitt damelag, men holder koken som nestleder i innebandystyret. Hun holder alltid fokus, og har stålkontroll på det meste.

Marlen LarsenHedersmerke i sølvMarlen har vært engasjert håndballgruppa i ca. 25 år, først som spiller fra barnelag på midten av 1990-tallet til seniorlag på 201-tallet. Hun har vært dommer siden hun var ungdom og er fortsatt aktiv dommer. I flere år har hun sittet i håndballstyret, med spesielt ansvar for å følge opp dommerne.

Ida BruvikHedersmerke i sølvIda startet i Holmlia Sportsklubb som innebandymamma. Hennes engasjement for Holmlia Sportsklubb, innebandy bidro til flere år som leder av gruppa, før hun videre tok over som styreleder for hovedstyret i Holmlia Sportsklubb. ida satt som leder da den store renoveringen av hallen foregikk. Hun har lagt ned mye tid og krefter for oss i denne perioden. Hun har også vært med i prosessen med å ansette daglig leder. Ida gikk tilbake til innebandystyret som kasserer etter endt periode som leder. Hun har i år takket for seg i Holmlia Sportsklubb og vil bli savnet som den ressursen hun er!
Levert av IdrettenOnline