Hva gjør en lagleder?

Postet av Janne Cecilie Gamst Andersen den 26. Apr 2015

Lagleder har ansvar for det administrative rundt laget. For et nyopprettet lag/eller for en ny lagleder vil det være hensiktsmessig å ha et møte med de andre involverte rundt laget så tidlig som mulig. Trenere, lagleder og representanter i foreldrekomite kan da bli enige om hvilke oppgaver og ansvar som ligger til de ulike funksjonene rundt laget.

Lagleders oppgaver er å;


Rundt laget:


 • Representere laget i møte med andre, samt være spillernes og foreldrenes kontaktperson
 • Informere spillere og foreldre om treningstider, seriekamper og cuper
 • Være bindeledd mellom laget og klubben sentralt
 • Videreformidle informasjon fra klubben sentralt til den enkelte spiller og foreldre
 • Oppdatere eventuell lagside på fotballgruppens hjemmeside for laget (eller be webansvarlig gjøre det)
 • Avholde foreldremøte (1-2 ganger pr. år)
 • Koordinere oppgaver rundt laget, eks dugnadsarbeid, loddsalg, sesongavslutning
 • Ta initiativ til sosiale tiltak for laget

Ved kamper:

 • Følge opp og melde på laget til seriespill (kommer informasjon fra styret hvert år)
 • Være ansvarlig for forberedelser og gjennomføring av hjemmekamper, dvs ta i mot gjestende lag og påse at hjemmekamper gjennomføres i henhold til Holmlia sportsklubbs verdigrunnlag (se eget punkt)
 • Skaffe egnet dommer til hjemmekamper. For 5'er og 7'er fotball kan dette en av klubbens klubbdommere eller en forelder eller lignende
  • For ungdomsfotballen – få kvittering fra dommer/-e, skanne denne og sende til klubbens kasserer for utbetaling. For G13 og J13 2/3.divisjon settes det ikke opp dommer fra kretsen. Her må lagleder skaffe dommer til hjemmekamper. Se fotballgruppens hjemmeside (under praktisk info-dommere/utlegg) for ytterligere informasjon.
 • Organisere kjøring ved bortekamper

Ved cuper:


Mot klubben:

 • Oppdatere laglister og holde disse ajour overfor klubben. Melde inn nye spillere og melde ut spillere som slutter (NB: Spillere (ungdoms- og seniorfotball) må melde overgang. Se eget punkt om dette under)
 • Følge opp innbetalinger for lagets spillere i dialog med klubbens kasserer
 • Ansvarlig for å sende inn bestilling av utstyr til klubben (post@holmliafotball.org). Se egen rutine for dette på hjemmesiden.
 • Delta på møter som organiseres i regi av klubben, f.eks lagledermøter og andre arrangementer
 • Informere klubbens styre om skifte i trener/lagleder funksjonen rundt laget

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.