Årsmøte i Holmlia Sportsklubb

Postet av Holmlia SK - Fotball den 18. Mai 2020

Årsmøte i Holmlia Sportsklubb avholdes som digitalt årsmøte onsdag 27. mai kl. 18.00. Deltakerne må melde seg på som deltakere innen 26. mai kl. 17.00. Påmelding gjøres via denne lenken . Les mer om digitalt årsmøte her.

Sakspapir til de ulike sakene er tilgjengelig som lenker under de enkelte punktene på sakslisten.

Saksliste på årsmøtet

 1. Godkjenne de stemmeberettigde.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Valg av dirigent(er), sekretær(er) og 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle Holmlia Sportsklubbs årsmelding, herunder gruppenes årsmeldinger.
 5. Behandle Holmlia Sportsklubbs regnskapi revidert stand, herunder gruppenes regnskap.
 6. Behandle innkomne forslag og saker 
  • Det er ingen innkomne forslag eller saker.
 7. Fastsette medlemskontingentpå minst kr 50 og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppenes aktivitet. 
  1. enkeltmedlemskap
  2. familiemedlemskap
  3. støttemedlemskap 
 8. Vedta Holmlia Sportsklubbs budsjett
 9. Behandle Holmlia Sportsklubbs rullerende strategiplan
 10. Behandle Holmlia Sportsklubbs organisasjon 
  • Det fremlegges ingen forslag til endringer i Holmlia Sportsklubbs organisasjon
 11. Tildele æresbevisninger etter forslag fra æresbevisningskomiteen
 12. Velge
  1. Leder 
  2. Nestleder
  3. 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  4. Revisor
  5. Kontrollkomite
  6. Representant til Idrettens samarbeidsutvalg i Bydel Søndre Nordstrand
  7. Representanter til Oslo idrettskrets ting
  8. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
  9. Æresbevisningskomité med leder og to medlemmer


Valgkomiteens innstilling0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline