Gruppestyrene

Alle grupper skal i henhold til klubbens vedtekter ha et styre på minimum tre medlemmer. Forslag til gruppestyre legges fram for gruppenes årlige møte, og oppnevnes formelt av klubbens årsmøte eller av klubbens hovedstyre hvis årsmøte vedtar å delegere oppgaven til hovedstyret. Kontaktinfo til gruppestyrene finnes på hjemmesiden til den enkelte idrett.

For perioden 2020 - 2021 har hovedstyret i møte 2. juli 2020 oppnevnt følgende medlemmer i gruppestyrene:

Gruppestyre fotball

 • Janne Gamst Andersen – leder
 • Marianne Halsnes Knudsen – nestleder
 • Kari Hove – kasserer
 • Ivar Lima – styremedlem
 • Karianne Skaug – styremedlem

 Gruppestyre innebandy

 • Marianne Sabel Holt - leder
 • Line Murud Andersen - nestleder
 • David Wragg - styremedlem
 • Trude Prangerød – styremedlem
 • Abigail Toftner - styremedlem 
 • Tu Tran Minh- styremedlem
 • Bjørn Sundfær- styremedlem/kasserer


Gruppestyre håndball

 • Margrete Danevad  - leder
 • Stine Camilla Bjerkestrand – styremedlem/sportslig ansvarlig
 • Karianne Ottesen – styremedlem
 • Espen Falang – styremedlem
 • Jannicke Josefsson-Ruud – styremedlem
 • Tore Beitveit - styremedlem


Gruppestyre turn

 • Maren Esmark – leder
 • Tove Schmidt Galaaen – økonomiansvarlig
 • Beate Thormodsæter – styremedlem
 • Bjørn Steinar Karlsen – styremedlem
 • Monica Gjerstad - styremedlem 

 

Gruppestyre dans og ballett

 • Sandra Fjeldsrud  - leder
 • Ellen Gabrielsen Hjelle - nestleder
 • Joyce Li – styremedlem
 • Pungtiwa Attajak - styremedlem

 

Gruppestyre basket

 • Sajid Malik – leder
 • Alice Bentsen – kasserer

 

Levert av IdrettenOnline