Gruppestyrene

Alle grupper skal i henhold til klubbens vedtekter ha et styre på minimum tre medlemmer. Forslag til gruppestyre legges fram for gruppenes årlige møte, og oppnevnes formelt av klubbens årsmøte eller av klubbens hovedstyre hvis årsmøte vedtar å delegere oppgaven til hovedstyret. Kontaktinfo til gruppestyrene finnes på hjemmesiden til den enkelte idrett.

På årsmøte 24. mars 2022 ble følgende valgt som medlemmer i gruppestyrene:

Gruppestyre fotball

 • Per N. Bondevik – leder
 • Kari Hove – kasserer
 • Johannes Kjos – styremedlem
 • Karianne Skaug – styremedlem
 • Vegard Jarness - styremedlem (trakk seg mai 2022)
 • Ayesha Akram - styremedlem (trakk seg august 2022)

 Gruppestyre innebandy

 • Marianne Sabel Holt - leder
 • Line Murud Andersen - styremedlem
 • Abigail Cheryll Toftner - styremedlem
 • Stig Sætre-Jørpeland - styremedlem


Gruppestyre håndball

 • Stine Camilla Bjerkestrand – leder
 • Karianne Ottesen – styremedlem
 • Christina Valdes – styremedlem
 • Dag Roger Kvisler – styremedlem
 • Nour Noureddine - styremedlem
 • Margrete Danevad - styremedlem


Gruppestyre turn

 • Bjørn Steinar Karlsen – leder
 • Jens Morten Dahl - kasserer
 • Tove Schmidt Galaaen– styremedlem
 • Monica Gjerstad - styremedlem
 • Thea Holten - styremedlem

 

Gruppestyre dans og ballett

 • Ingeborg Særnblom - leder
 • Ellen Gabrielsen Hjelle - nestleder
 • Anna Krutikova Jahr . kasserer
 • Joyce Li – styremedlem
 • Phuong Giaphnu - styremedlem
 • Vera Fløgstad - styremedlem

 

Gruppestyre boksing

 • Thomas Reppen - leder
 • Bjørn Murud – styremedlem
 • Øystein Lian – styremedlem
 • Ole Njki Snippstad - styremedlem


Gruppestyre kampsport

 • Raymond Vartdal - leder
 • Yasser Anjum - nestleder
 • Ole-Christian Sætre - styremedlem
 • Anders Due Grefslie Holteberg - styremedlem


Gruppestyre fekting

 • Vegard Østhagen - leder
 • Anemarte Bjørseth - kasserer
 • Christina Burgos - styremedlem