Gruppestyrene

Alle grupper skal i henhold til klubbens vedtekter ha et styre på minimum tre medlemmer. Forslag til gruppestyre legges fram for gruppenes årlige møte, og oppnevnes formelt av klubbens årsmøte eller av klubbens hovedstyre hvis årsmøte vedtar å delegere oppgaven til hovedstyret. Kontaktinfo til gruppestyrene finnes på hjemmesiden til den enkelte idrett.

For perioden 2021 - 2022 har årsmøte 14. juni 2021 oppnevnt følgende medlemmer i gruppestyrene:

Gruppestyre fotball

 • Per N. Bondevik – leder
 • Ivar Lima – nestleder - trukket seg januar 2022
 • Kari Hove – kasserer
 • Johannes Kjos – styremedlem
 • Karianne Skaug – styremedlem

 Gruppestyre innebandy

 • Marianne Sabel Holt - leder
 • Line Murud Andersen - nestleder
 • Abigail Cheryll Toftner - styremedlem
 • Bjørn Sundfær- styremedlem
 • Stig Sætre-Jørpeland - styremedlem


Gruppestyre håndball

 • Stine Camilla Bjerkestrand – leder
 • Karianne Ottesen – styremedlem
 • Christina Valdes – styremedlem
 • Dag Roger Kvisler – styremedlem
 • Nour Noureddine - styremedlem
 • Margrete Danevad - styremedlem


Gruppestyre turn

 • Maren Esmark – leder
 • Tove Schmidt Galaaen – økonomiansvarlig
 • Beate Westad Thormodsæter – styremedlem
 • Monica Gjerstad - styremedlem

 

Gruppestyre dans og ballett

 • Sandra Fjeldsrud  - leder
 • Ellen Gabrielsen Hjelle - nestleder
 • Joyce Li – styremedlem
 • Pongtiwa Attajak - styremedlem

 

Gruppestyre boksing

 • Thomas Reppen - leder
 • Bjørn Murud – styremedlem
 • Øystein Lian – styremedlem
 • Ole Njki Snippstad - styremedlem


Gruppestyre kampsport

 • Raymond Vartdal - leder
 • Yasser Anjum - nestleder
 • Ole-Christian Sætre - styremedlem
 • Tommy Gursel - styremedlem
 • Anders Due Grefslie Holteberg - styremedlem


Gruppestyre fekting

Oppnevnes av hovedstyret på et senere tidspunkt