Styret - valgt på årsmøte 30. mars 2023

For henvendelser til Holmlia Sportsklubb kontakt daglig leder Aram Meradi - leder@holmliasport.no eller 993 86 161

 

NavnepostTelefonVev
Arnstein Rosvold Andreassenstyreleder@holmliasport.no408 53 975Styreleder
Per Nitter Bondevikper@bondevik.org950 12 969Nestleder
Kari Margrete Hovekasserer@holmliasport.no934 98 076Kasserer
Siv Mjaalandsmjaaland@gmail.com
Styremedlem
Christoffer Sahl

Styremedlem
Line Murud Andersenline.murud@gmail.com928 05 548Styremedlem
Vegard Iglebækvegard.iglebek@gmail.com
Styremedlem
Lars Mikkel Tronsrudmikkel.tronsrud@egmont.com905 08 679Varamedlem
Rune Eriksenrune.eriksen63@gmail.com901 42 456Varamedlem
Gruppeledere med møterett


Ingeborg Særnblom, dans og ballett


Dag Roger Kvisler, håndball


Marianne Sabel Holt, innebandy


Jens-Morten Dahl, turn


Raymond Vartdal, kampsport


Vegard Østhagen, fektingValgkomite

  • Per Kristian Kivle, leder, valgt for ett år
  • Eidi Nafstad, medlem, valgt for ett år

Kontrollutvalg

  • Ingvild Vaggen Malvik, leder, valgt forto år
  • Tore Beitveit, medlem, valgt for to år
  • Stine Pernille Hauge Kjos, varamedlem, valgt for to år

Æresbevisningskomite

  • Per Nitter Bondevik,  leder, valgt for to år
  • Marianne Sabel Holt, medlem, valgt for to år
  • Camilla Bjerkestrand, medlem, valgt for to år

Revisor

  • Revisorgruppen Akershus AS, ansvarlig revisor Waquar Zia