Du som er aktiv i en idrettsgren i klubben må betale både medlemskontingent til klubben og treningsavgift til idrettsgruppa du er med i. 

Medlemskontingent:

 • Går til Holmlia Sportsklubb (hovedstyret, ansatte, administrasjon, økonomi, IT, felles kurs)
 • Årsmøtet i Holmlia Sportsklubb bestemmer hva medlemskontingenten skal være
 • Har lenge vært på kr. 200,- pr kalenderår for medlemmer, 100 for støttemedlemmer og kr. 500,- for familiemedlemskap.  
 • Regningen sendes ut til alle medlemmer i  første kvartal hvert år 
 • Alle tillitsvalgte som er valgt av årsmøte er iht loven medlem av klubben og betaler medlemskontingenten.
  Øvrige med verv/ roller i klubben skal også være medlemmer. 
 • Det gis ingen fritak, alle medlemmer i klubben må betale medlemskontingenten.
 • Antall betalende medlemmer er grunnlaget for tildeling av kommunale tilskudd. Betalt medlemskontingent er derfor svært viktig for klubben.

Treningsavgift:

 • Går til idretten du er med på (forsikring, utstyr/drakter, trenere, hall/baner, kamper, dommere)
 • Årsmøtet i Holmlia Sportsklubb har delegert til idrettsgruppene hva treningsavgiften skal være.
 • Du finner prisene for treningsavgiften på de ulike idrettenes sider.
 • Regningen sendes ut i forkant av sesongen i den enkelte idrett. 
 • Fritak gis kun etter vedtak i arbeidsutvalgene i de ulike idrettene. 

Betalingsinformasjon

 • Holmlia Sportsklubb sender ut fakturaer via idrettsforbundets system for medlemsadministrasjon. Noen idretter tar inn treningsavgifter via andre systemer, som Spond og deltaker.no
 • Alle fakturaer sendes til deg som vedlegg på epost og de ligger også under din profil i Min idrett. 
 • Du får en SMS fra oss når du har mottatt en faktura. 
 • Du kan velge om du vil betale fakturaen du har fått på epost på vanlig måte i din nettbank. Vi anbefaler imidlertid at du heller logger deg inn på Min idrett å betale med VIPPS eller kort der, dette går mye raskere.
 • Din betaling registreres automatisk i vårt medlemssystem. 
 • Du kan dele opp regningene i så mange deler du vil. Last ned pdf- fakturaen fra min idrett, og bruk kid- nummeret på fakturaen hver gang du betaler inn en del. Regningen vil ikke bli registrert som betalt før hele beløpet er innbetalt, det betyr at du kommer til å få noen purringer underveis, disse kan du bare se bort fra. 
 • Medlemmer som ikke har betalt hele/ deler av medlemsavgiften og treningsavgiften kan bli utestengt fra trening og kamper hos Holmlia Sportsklubb. 
 • Holmlia Sportsklubb legger ikke på purregebyrer på noen av sine fakturaer og sender ikke fakturaer til inkasso. 
 • Overgang til annen klubb godgjennes ikke før alle økonomiske krav til Holmlia sportsklubb er gjort opp.
 • Medlemmer kan selv eller via lagleder be om hjelp til å dekke dekke treningsavgiften.