Hva gjør en trener?

Postet av Janne Cecilie Gamst Andersen den 26. Apr 2015

 • Hvert lag bør ha en hovedtrener. Denne har ansvaret for å koordinere samhold, passe på at kvaliteten for gjennomføring av trening blir ivaretatt og at vi jobber med felles mål (ref. trenerforum). Er det behov for hjelpetrener-/e er det hovedtreners ansvar å samkjøre dette

 • Hovedtrener og hjelpetrener-/e må ha et nært samarbeid. Ta dere tid til å møtes og påse at dere jobber i samme retning.

 • Møt forberedt. Planlegg treningen på forhånd og ha en rød tråd i treningsarbeidet gjennom sesongen med øvelser som understøtter ferdigheter som skal inn på de ulike aldersnivåene (ref. trenerforum)

 • Vær presis. Marker og be om oppmerksomhet når treningen starter. Markering er viktig for både barn og foreldre. Lær dem å respektere treningstidene.

 • Start treningen med faste øvelser som oppvarming. Barn trenger følelsen av mestring.

 • Bruk fløyte for å oppnå oppmerksomhet. Fløyta er fotballspråket og barna trenger å venne seg til fløyta så tidlig som mulig. Under øvelser i mindre grupper der flere grupper trener ved siden av hverandre på mindre områder er det selvsagt ikke like naturlig med fløytebruk fra alle trenere.

 • Vær bestemt og trygg leder. Det er viktig at trener kort og effektivt forklarer og viser hva ungene er forventet å gjøre. Det skal ikke være tvil om hvem som er sjef - i positiv forstand.

 • Prioritere trening av ferdigheter. Individuelle ferdighetsøvelser, øvelser hvor to og to samarbeider er veldig lærerikt for de minste. Nær oppfølging er da veldig viktig. Del inn i små grupper og bruk foreldre som en ressurs da det er viktig å holde både konsentrasjon og intensitet oppe.

 • Prioriter ballspill med så små grupper som mulig. For de yngste bør det ikke være mer enn 4 på hvert lag. Store grupper gir lite læring og ikke minst lite ballkontakt for flertallet.

 • Treningsplaner. Hovedtrener er ansvarlig for å utarbeide års-, periode-, og dagsplaner.
  • Årsplan: Denne bør inneholde en kort oversikt over trenings- og kampaktiviteter gjennom hele året. Her trekkes "store" retningslinjer opp ved at året deles inn i fornuftige tidsintervaller, samt noen stikkord for hva som skal være hovedpåvirkningsområdet i de forskjellige periodene.
  • Periodeplan: En konkretisering av årsplanen ved at man lister opp de momentene som skal vektlegges. Periode planen bør gå over perioden vinter, vår, sommer og høst. Og i mer detalj fortelle om treningsdager og hva de forskjellige treningene skal inneholde for treningene fremover i perioden, få med kamper, cuper etc. Denne kan også gjerne deles ut til spillerne.
  • Dagsplan: Det er viktig å være forberedt ha tenkt i gjennom treningen så den blir mest mulig effektivt, dagsplanen er trenerens arbeidsdokument. Det er viktig at du som trener stiller godt forberedt på treningene. Spillerne gjennomskuer fort en dårlig forberedt trener. I de aldersbestemte klasser kan dagsplaner med fordel lages for en måned i gangen, evt. en uke i gangen. Dette skal være en mer detaljert plan som viser hvordan treningsmomentene skal påvirkes.
 • Samarbeide med trenerne/ trenerteam på laget/årgangen.
 • Delta på trenerforum
 • Arrangementer internt i klubben

Se forøvrig brosjyren "trenervett" fra Norges Fotballforbund

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.