For lagledere og trenere

Postet av Janne Cecilie Gamst Andersen den 26. Apr 2015

Klubben forventer at trenere og lagledere lojalt arbeider innenfor de retningslinjer som er trukket opp av klubben. Dette omfatter ikke minst viktigheten av å oppmuntre til idrettslig allsidighet.

Trenerne og laglederne gjør en veldig viktig jobb for Holmlia fotball. Deres innsats og betydning kan ikke verdsettes nok. Dere er selve krumtappen i aktiviteten, og Holmlia Sportsklubb vil arbeide for at trenere og lagledere får muligheter til å skolere og utdanne seg innenfor sine ansvarsområder. Vi vil også arbeide for at trenere og lagledere regelmessig trekkes med i utformingen av rammene for aktiviteten i klubben.

Trenere og lagledere har et spesielt ansvar for at barn og unge møter positive utfordringer, oppmuntringer og idrettsglede i Holmlia Sportsklubb. Det er forbundt å "kjefte opp" eller skjelle ut enkeltutøvere for at de "gjør feil" eller ikke er gode nok.

Et lag kan strammes opp, men den enkelte skal ikke henges ut. Og husk: Det er ros og oppmuntring som skaper gode resultater og et godt miljø. Sats på et åpent og tillitsfullt samarbeid med barn og foreldre.

Trenerne har ansvar for planlegging og gjennomføring av aktivitetene under trening, kamper og turneringer. Lagleder har ansvar for det administrative rundt laget. Alle trenere og lagledere i barne- og ungdomsfotballen er foreldre og andre som arbeider gratis. Det er alltid behov for foreldre som aktive bidragsytere rundt laget - har du noe du ønsker å bidra med, så snakk med trener/lagleder for ditt lag!

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Siste fra Janne Cecilie Gamst Andersen