Gruppestyrene

Alle grupper skal i henhold til klubbens vedtekter ha et styre på minimum tre medlemmer. Forslag til gruppestyre legges fram for gruppenes årlige møte, og oppnevnes formelt av klubbens årsmøte eller av klubbens hovedstyre hvis årsmøte vedtar å delegere oppgaven til hovedstyret. Kontaktinfo til gruppestyrene finnes på hjemmesiden til den enkelte idrett.

For perioden 2019-2020 har hovedstyret i møte 11. april 2019 oppnevnt følgende medlemmer i gruppestyrene:


Fotball

Leder:             Janne Gamst Andersen 

Nestleder:       Marianne Halsnes Knudsen 

Kasserer:        Kari Margrete Hove 

Styremedlemmer

 • Eidi Nafstad 
 • Ivar Lima 


Håndball

Leder: Margrete Danevad 

Styremedlemmer

 • Jannicke Josefsson-Ruud 
 • Tore Beitveit 
 • Marlen Larsen 
 • Stine Camilla Bjerkestrand 
 • Karianne Ottesen  
 • Espen Falang 

 

Innebandy

Leder: Marianne Sabel Holt 

Styremedlemmer

 • Line Murud Andersen 
 • Camilla Szabo 
 • Trude Flåten Prangerød 
 • Dave Wragg 
 • Ida Bruvik
   

Dans og ballett

Leder: Sandra Fjeldsrud

Styremedlemmer

 • Linda Ryding
 • Joyce Li
 • Anne Kathrine Færder

 

Turn

Leder: Maren Esmark

Kasserer: Tove Galaaen

Styremedlemmer

 • Beate Thormodsæther
 • Lene Luck

 

Basket

Leder: Malik Sajid Hussain

Styremedlem: Gazmend Troni

Kasserer: Alis Berntzen

Levert avIdrettenOnline