Alle organiserte idrettsaktiviteter innendørs er utsatt til etter 18. januar,

Postet av Holmlia Sportsklubb den 4. Jan 2021

Holmlia Sportsklubb presiserer for alle sine medlemmer og grupper at all innendørs trening og aktivitet er avlyst fra og med i kveld,  frem til 18. januar.


Utendørs aktivitet kan gjennomføres dersom det er mulig å holde en meters avstand. Dette betyr at fra og med i dag kan heller ikke fotballtreningene gjennomføres med kontakt, og vi må gå tilbake til trening med minimum 1-meters avstand.

Vi understreker at all aktivitet i regi av Holmlia Sportsklubb er frivillig. Dersom lagleder eller trener opplever at treningstilbudet ikke kan opprettholdes innenfor smittevernreglene skal trening ikke gjennomføres i denne perioden.

 

Vi viser for øvrig til informasjon fra Oslo Idrettskrets og ber alle gruppene om å sette seg inn i dette:

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/nyhet/2021/stenger-kommunale-innendors-anlegg/


0 Kommentar

Tusen takk for innsatsen

Postet av Holmlia Sportsklubb den 23. Des 2020

På vegne av Holmlia Sportsklubb ønsker jeg alle frivillige og ansatte en riktig god jul og et godt nytt år!

 

Året som gikk har vært det mest krevende i idrettens- og frivillighetens historie. Å måtte stenge ned aktivitet flere ganger, innføre strenge smittetiltak og å stadig legge vekk gode planer har tæret på mange av oss. Usikkerheten har vært stor, og vil fortsette å være det også en stund fremover. Den innsatsen som vi enkeltvis og i fellesskap har lagt ned for klubben – og det vil si for barn og unge på Holmlia – er likevel ikke mindre enn svært imponerende. 

 

Jeg vil derfor rette en stor takk til alle dere som har stått på og holdt hjulene i gang i dette året. Jeg er overbevist om at den innsatsen som dere nå har lagt ned, vil ha stor betydning i mange år fremover. At vi fortsatt har en klubb og en plattform å bygge videre på når vi etter hvert kommer igjennom pandemien, er helt avgjørende for hva slags tilbud som vil være tilgjengelig for beboerne på Holmlia i årene som kommer. 

 

Mange vil kanskje være frustrert over alt vi ikke fikk gjort. Noen vil kanskje føle seg alene med oppgavene ettersom man har kuttet ned på felles møter og samlinger. Men det vi har fått til og det vi har bevart gjennom dette året, er kanskje det mest betydningsfulle siden klubben ble stiftet.  Når vi er usikre på hva vi klarer å bevare av lag og aktiviteter fremover, er det kanskje vanskelig å se det positive. Men husk at akkurat det du har lagt ned av innsats, har vært et bidrag til å sikre at Holmlia Sportsklubb overlever også gjennom denne pandemien. Det skal vi tillate oss å være glade for, og stolte av. 

 

Tusen takk for innsatsen!


0 Kommentar

Søndre Nordstrand Cup

Postet av Holmlia Sportsklubb den 15. Okt 2020

SØNDRE NORDSTRAND CUP 07.11-08.11.2020

Nå er det snart klart for fotballcup på Holmlia.

Gjennomføringen er som følger:

Dato:

Tidsrom:

Årgang:

Type:

07.11.2020

Kl: 09-13

2014-2013

3’er fotball

07.11.2020

Kl: 12-16

2012-2011

5’er fotball

08.11.2020

Kl: 10-16

2010-2008

7’er fotball

 

Av hensyn til de strenge smittevernstiltakene i Oslo trenger vi utfylt spilleliste og registrering av trenere/støtteapparat og publikum fra de ulike lagene på forhånd. Vedlagt ligger skjema for dette (to arkfaner i filen som må fylles ut). 

Fordi det er begrensninger på antall som kan være tilstede på slike arrangementer totalt kan det bare være med medlemmer fra spillerens husstand som kan delta som publikum (fra samme kohort som spiller). Frist for innsending av liste: Fredag 06.11.2020

 

Vi minner om følgende som skal overholdes i forbindelse med cupen:

Smitteforebyggende tiltak

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

  • Er barnet ditt sykt skal det holde seg hjemme
  • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
  • Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

 

Fotballens koronavettregler gjelder under cupen

  1. Føler du deg syk, bli hjemme
  2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
  3. Alltid minst en meters avstand så lenge vi ikke spiller fotball.
  4. Alle personer som deltar i fotballaktivitet eller er publikum skal være registrert med navn, tidspunkt og telefonnummer

 

Baneinndeling/kampoppsett

Lørdag vil baneinndelingen være som dette, ber om at man møter på oppsatt bane til kampstart. Publikum står på yttersidene av banene og trener/støtteapparat mellom banene. Det vil markeres opp felt for disse, slik at man holder nødvendig avstand mellom lagenes støtteapparat.

 

Lørdag 07.11.2020:

Alle kamper går på Lusetjern 11’er

 

Søndag 08.11.2020:

Kampene går på Lusetjern 11’er og 7’er

 

 


Turneringsreglement

Alle påmeldte lag spiller fire kamper. Klasseindeling med spilletider er følgende

  • Jenter og gutter født 2013 og 2014 spiller 3-erfotball med vant - en omgang på 13 minutter
  • Jenter og gutter født 2011 og 2012 spiller 5-erfortball - en omgang på 18 minutter
  • Jenter og gutter født 2008, 2009 og 2010 spiller 7-erfotball - en omgang på 26 minutter.

Invitasjonen gjelder lag i bydel Søndre Nordstrand. Det er ikke satt maks antall spillere pr. lag, men vi anbefaler maks 12 spillere pr lag for 7-er-lag, 10 spillere pr. lag for 5-er-lag og 8 spillere pr lag for 3-erlag.

Det blir medalje til alle deltakere. Lørdag blir det premie til laget med det beste heiaropet og turneringens Fair Play-lag både i 3-er og 5-er. Søndag blir det premie til turneringens Fair Play-spiller og den fineste scoringen.

Kampene dømmes av klubbens klubbdommere som skal veilede lagene og sørge for at aktiviteten oppleves positiv og at alle deltakerne har en god opplevelse. Kampvertvester bæres av arrangøransvarlige under hele arrangementet. Gjeldende regler for smittevern følges.


0 Kommentar

Åpen hall AVLYST GRUNNET COVID-19

Postet av Holmlia Sportsklubb den 5. Okt 2020

AVLYST GRUNNET COVID-19Onsdager har vi åpen hall fra kl. 16.00 - 18.00 for alle barn mellom 6 og 12 år. Vi kan tilby varierte aktiviteter som fotball, håndball, innebandy, basket, stikkball, trampoline, hoppetau og frilek. 

Aktivitetene tilpasses de ulike aldersgruppene og ungenes ønsker. Deltakerne trenger ikke spesielt utstyr for å delta, men husk at det ikke er lov med utesko i hallen, så ta gjerne med innesko eller sokker med anti-skli.

Grunnet smitteverntiltakene og retningslinjer er vi nødt til å begrense antall deltakere til 45,

Foreldre som ønsker å følge ungene er nødt til å vente ute etter levering,

                                

                                   ALLE  MÅ REGISTRERE SEG VED INGANGEN 

 

Aktivitetene gjennomføres med støtte fra Oslo Idrettskrets gjennom ordningen Inkludering i idrettslag hvor målet er å inspirere til fysisk aktivitet i lokalmiljøet. Forutsetningen er at aktivitetene er lokale, åpne og gratis. Aktivitetstilbudet vil være åpent hver onsdag fram 16 desember

 


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline