Dans og ballett på plass i Holmliahallen

Postet av Holmlia Sportsklubb den 21. Feb 2021

Fra 1. mars vil alle dansetreninger foregå i klubbens nye lokaler i 2. etasje i Holmliahallen. Etter at Lia treningssenter flyttet ut, ble lokalene stående ledig. Vår daglige leder Aram Meradi tok initiativ til at klubben skulle få disponere lokalene til idrettsaktiviteter i regi av Holmlia Sportsklubb. I samarbeid med vårt lokale bystyremedlem Abdullah Alsabeehg fikk klubben vedtak ved behandlingen av budsjett 2021 i bystyret om at lokalene kan disponeres av Holmlia Sportsklubb. Nå er deler av lokalene klare til å ta i mot våre aktive i Holmlia dans og ballett.

Det er fremdeles ledige timer på noen av kursene - sjekk hvilke tilbud vi har herHolmlia SK håndball søker styremedlemmer

Postet av Holmlia Sportsklubb den 15. Feb 2021

Håndballgruppa i Holmlia Sportsklubb skaper mye glede og moro for barn og ungdommer.

Nærmere 100 barn fra Holmlia i alderen 6 til 17 år spiller på lagene våre. 

Håndballgruppa er medlemsstyrt og er avhengig av frivillige ressurser og dugnadsarbeid.

Dette er oftest en sosial og hyggelig anledning å bli kjent med andre medlemmer og foreldre
tilknyttet klubben.

Det fins flere typer av dugnad, ulike vakter ift turneringer og arrangementer, trenere, lagledere, foreldrekontakter med mer.

Håndballgruppa har et styre som også er sammensatt på dugnadsbasis.
Vi går nå ut med en invitasjon til de av dere som kan tenke dere en rolle i styret til å melde deres interesse til oss. 

 

Ta kontakt snarest på post@holmliahandball.noeller forsøk valgkomitteen ved 

Ingvild 958 21 881 eller Dag Roger 920 19 983, du har lyst til å delta i styrearbeidet.

Det er ikke nødvendig med håndballerfaring for å fylle en rolle i styret. Oppgaver fordeles mellom  styremedlemmene etter interesse og kompetanse.

 Viktigst er et engasjement og interesse for klubbens utvikling.