Søndre Nordstrand Cup

Postet av Holmlia Sportsklubb den 15. Okt 2020

SØNDRE NORDSTRAND CUP 07.11-08.11.2020

Nå er det snart klart for fotballcup på Holmlia.

Gjennomføringen er som følger:

Dato:

Tidsrom:

Årgang:

Type:

07.11.2020

Kl: 09-13

2014-2013

3’er fotball

07.11.2020

Kl: 12-16

2012-2011

5’er fotball

08.11.2020

Kl: 10-16

2010-2008

7’er fotball

 

Av hensyn til de strenge smittevernstiltakene i Oslo trenger vi utfylt spilleliste og registrering av trenere/støtteapparat og publikum fra de ulike lagene på forhånd. Vedlagt ligger skjema for dette (to arkfaner i filen som må fylles ut). 

Fordi det er begrensninger på antall som kan være tilstede på slike arrangementer totalt kan det bare være med medlemmer fra spillerens husstand som kan delta som publikum (fra samme kohort som spiller). Frist for innsending av liste: Fredag 06.11.2020

 

Vi minner om følgende som skal overholdes i forbindelse med cupen:

Smitteforebyggende tiltak

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 • Er barnet ditt sykt skal det holde seg hjemme
 • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 • Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

 

Fotballens koronavettregler gjelder under cupen

 1. Føler du deg syk, bli hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Alltid minst en meters avstand så lenge vi ikke spiller fotball.
 4. Alle personer som deltar i fotballaktivitet eller er publikum skal være registrert med navn, tidspunkt og telefonnummer

 

Baneinndeling/kampoppsett

Lørdag vil baneinndelingen være som dette, ber om at man møter på oppsatt bane til kampstart. Publikum står på yttersidene av banene og trener/støtteapparat mellom banene. Det vil markeres opp felt for disse, slik at man holder nødvendig avstand mellom lagenes støtteapparat.

 

Lørdag 07.11.2020:

Alle kamper går på Lusetjern 11’er

 

Søndag 08.11.2020:

Kampene går på Lusetjern 11’er og 7’er

 

 


Turneringsreglement

Alle påmeldte lag spiller fire kamper. Klasseindeling med spilletider er følgende

 • Jenter og gutter født 2013 og 2014 spiller 3-erfotball med vant - en omgang på 13 minutter
 • Jenter og gutter født 2011 og 2012 spiller 5-erfortball - en omgang på 18 minutter
 • Jenter og gutter født 2008, 2009 og 2010 spiller 7-erfotball - en omgang på 26 minutter.

Invitasjonen gjelder lag i bydel Søndre Nordstrand. Det er ikke satt maks antall spillere pr. lag, men vi anbefaler maks 12 spillere pr lag for 7-er-lag, 10 spillere pr. lag for 5-er-lag og 8 spillere pr lag for 3-erlag.

Det blir medalje til alle deltakere. Lørdag blir det premie til laget med det beste heiaropet og turneringens Fair Play-lag både i 3-er og 5-er. Søndag blir det premie til turneringens Fair Play-spiller og den fineste scoringen.

Kampene dømmes av klubbens klubbdommere som skal veilede lagene og sørge for at aktiviteten oppleves positiv og at alle deltakerne har en god opplevelse. Kampvertvester bæres av arrangøransvarlige under hele arrangementet. Gjeldende regler for smittevern følges.


0 Kommentar

Åpen hall AVLYST GRUNNET COVID-19

Postet av Holmlia Sportsklubb den 5. Okt 2020

AVLYST GRUNNET COVID-19Onsdager har vi åpen hall fra kl. 16.00 - 18.00 for alle barn mellom 6 og 12 år. Vi kan tilby varierte aktiviteter som fotball, håndball, innebandy, basket, stikkball, trampoline, hoppetau og frilek. 

Aktivitetene tilpasses de ulike aldersgruppene og ungenes ønsker. Deltakerne trenger ikke spesielt utstyr for å delta, men husk at det ikke er lov med utesko i hallen, så ta gjerne med innesko eller sokker med anti-skli.

Grunnet smitteverntiltakene og retningslinjer er vi nødt til å begrense antall deltakere til 45,

Foreldre som ønsker å følge ungene er nødt til å vente ute etter levering,

                                

                                   ALLE  MÅ REGISTRERE SEG VED INGANGEN 

 

Aktivitetene gjennomføres med støtte fra Oslo Idrettskrets gjennom ordningen Inkludering i idrettslag hvor målet er å inspirere til fysisk aktivitet i lokalmiljøet. Forutsetningen er at aktivitetene er lokale, åpne og gratis. Aktivitetstilbudet vil være åpent hver onsdag fram 16 desember

 


0 Kommentar

Koordinator #ungetrener

Postet av Holmlia Sportsklubb den 2. Okt 2020

Foto: Aram Meradi

Vi ønsker Faisal Dahir velkommen som koordinator for #ungetrenere fra 1. oktober. Hovedstyret har engasjert Faisal for å koordinere aktivitetene på tvers av gruppene fra til 1. juni 2021. Faisal har erfaring som spiller og trener i fotball, blant annet som trener for klubbens A-lag. Han har også arbeidet som miljøarbeider på videregående skole. 

Gjennom prosjektet engasjerer vi unge trener blant aktive ungdommer i klubben som trenere på yngre lag i fotball, håndball og innebandy. #ungetrenere er et prosjekt finansiert med midler fra Anthonstiftelsen, Sparebankstiftelsen og Oslo kommune, Bymiljøetaten. 

 Arbeidsoppgavene til Faisal blir

 • Utarbeide en felles modul: «Holmlias trenerstige» for de tre idrettene fotball, håndball og innebandy og tilrettelegge for felles skolering for alle trenere på de fagområdene som er felles for alle idrettene.
 • Følge opp den enkelte trener, støtte og veilede i trenerrollen og være tilstede på treningsarenaene.
 • Etablere en felles møteplass for klubbens unge trenere hvor de kan dele erfaringer og kunnskap i trenerrollen.
 • Jobbe med felles verdier for klubben på tvers av idrettene.
 • Følge opp #ungetrenere gjennom kontakt med gruppenes treneransvarlige.

Siden vi startet opp i januar 2020 har vi rekruttert i underkant av 20 #ungetrenere i klubben. På grunn av Korona har det så langt ikke vært gjennomført så mange felles aktiviteter for trenerne. Dette er en av de prioriterte aktivitetene Faisal nå setter igang med.0 Kommentar

Bydelens fritidsstipend

Postet av Holmlia Sportsklubb den 25. Aug 2020


Fra Tine fotballskole 2018 - foto Janne Gamst Andersen 

Bydel Søndre Nordstrand har i 2020 satt av midler til fritidsstipend til barn og unge som bor i bydelen og deltar i fritidsaktiviteter. Fritidsstipendet skal bidra til at flere barn og unge kan delta i idrett gjennom ved at det gis stipend til dekning av medlemskontingent, treningsavgift og andre utgifter knyttet til aktiviteten. Søknad sendes gjennom Holmlia Sportsklubb - og klubben trenger kun en bekreftelse fra foreldre/foresatt på at vi skal søke om stipend på vegne av den enkelte deltager. Ta kontakt med lagleder eller kontaktperson for idretten ditt barn deltar i eller send en epost til med klubbens kasserer på epost karimhove@gmail.com for mer informasjon om ordningen.

Les mer informasjon om fritidsstipend på bydelens nettsider.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline