Dans og ballett på plass i Holmliahallen

Postet av Holmlia Sportsklubb den 21. Feb 2021

Fra 1. mars vil alle dansetreninger foregå i klubbens nye lokaler i 2. etasje i Holmliahallen. Etter at Lia treningssenter flyttet ut, ble lokalene stående ledig. Vår daglige leder Aram Meradi tok initiativ til at klubben skulle få disponere lokalene til idrettsaktiviteter i regi av Holmlia Sportsklubb. I samarbeid med vårt lokale bystyremedlem Abdullah Alsabeehg fikk klubben vedtak ved behandlingen av budsjett 2021 i bystyret om at lokalene kan disponeres av Holmlia Sportsklubb. Nå er deler av lokalene klare til å ta i mot våre aktive i Holmlia dans og ballett.

Det er fremdeles ledige timer på noen av kursene - sjekk hvilke tilbud vi har her


0 Kommentar

Holmlia SK håndball søker styremedlemmer

Postet av Holmlia Sportsklubb den 15. Feb 2021

Håndballgruppa i Holmlia Sportsklubb skaper mye glede og moro for barn og ungdommer.

Nærmere 100 barn fra Holmlia i alderen 6 til 17 år spiller på lagene våre. 

Håndballgruppa er medlemsstyrt og er avhengig av frivillige ressurser og dugnadsarbeid.

Dette er oftest en sosial og hyggelig anledning å bli kjent med andre medlemmer og foreldre
tilknyttet klubben.

Det fins flere typer av dugnad, ulike vakter ift turneringer og arrangementer, trenere, lagledere, foreldrekontakter med mer.

Håndballgruppa har et styre som også er sammensatt på dugnadsbasis.
Vi går nå ut med en invitasjon til de av dere som kan tenke dere en rolle i styret til å melde deres interesse til oss. 

 

Ta kontakt snarest på post@holmliahandball.noeller forsøk valgkomitteen ved 

Ingvild 958 21 881 eller Dag Roger 920 19 983, du har lyst til å delta i styrearbeidet.

Det er ikke nødvendig med håndballerfaring for å fylle en rolle i styret. Oppgaver fordeles mellom  styremedlemmene etter interesse og kompetanse.

 Viktigst er et engasjement og interesse for klubbens utvikling.0 Kommentar

Alle organiserte idrettsaktiviteter innendørs er utsatt til etter 18. januar,

Postet av Holmlia Sportsklubb den 4. Jan 2021

Holmlia Sportsklubb presiserer for alle sine medlemmer og grupper at all innendørs trening og aktivitet er avlyst fra og med i kveld,  frem til 18. januar.


Utendørs aktivitet kan gjennomføres dersom det er mulig å holde en meters avstand. Dette betyr at fra og med i dag kan heller ikke fotballtreningene gjennomføres med kontakt, og vi må gå tilbake til trening med minimum 1-meters avstand.

Vi understreker at all aktivitet i regi av Holmlia Sportsklubb er frivillig. Dersom lagleder eller trener opplever at treningstilbudet ikke kan opprettholdes innenfor smittevernreglene skal trening ikke gjennomføres i denne perioden.

 

Vi viser for øvrig til informasjon fra Oslo Idrettskrets og ber alle gruppene om å sette seg inn i dette:

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/nyhet/2021/stenger-kommunale-innendors-anlegg/


0 Kommentar

Tusen takk for innsatsen

Postet av Holmlia Sportsklubb den 23. Des 2020

På vegne av Holmlia Sportsklubb ønsker jeg alle frivillige og ansatte en riktig god jul og et godt nytt år!

 

Året som gikk har vært det mest krevende i idrettens- og frivillighetens historie. Å måtte stenge ned aktivitet flere ganger, innføre strenge smittetiltak og å stadig legge vekk gode planer har tæret på mange av oss. Usikkerheten har vært stor, og vil fortsette å være det også en stund fremover. Den innsatsen som vi enkeltvis og i fellesskap har lagt ned for klubben – og det vil si for barn og unge på Holmlia – er likevel ikke mindre enn svært imponerende. 

 

Jeg vil derfor rette en stor takk til alle dere som har stått på og holdt hjulene i gang i dette året. Jeg er overbevist om at den innsatsen som dere nå har lagt ned, vil ha stor betydning i mange år fremover. At vi fortsatt har en klubb og en plattform å bygge videre på når vi etter hvert kommer igjennom pandemien, er helt avgjørende for hva slags tilbud som vil være tilgjengelig for beboerne på Holmlia i årene som kommer. 

 

Mange vil kanskje være frustrert over alt vi ikke fikk gjort. Noen vil kanskje føle seg alene med oppgavene ettersom man har kuttet ned på felles møter og samlinger. Men det vi har fått til og det vi har bevart gjennom dette året, er kanskje det mest betydningsfulle siden klubben ble stiftet.  Når vi er usikre på hva vi klarer å bevare av lag og aktiviteter fremover, er det kanskje vanskelig å se det positive. Men husk at akkurat det du har lagt ned av innsats, har vært et bidrag til å sikre at Holmlia Sportsklubb overlever også gjennom denne pandemien. Det skal vi tillate oss å være glade for, og stolte av. 

 

Tusen takk for innsatsen!


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline