Ønsker du å bli medlem i Holmlia Sportsklubb? Innmelding for aktive medlemmer skjer gjennom innmelding i den idretten du ønsker å delta i. Du finner de ulike tilbudene på idrettenes nettsider. Turn og dans og ballett har påmelding ved oppstart av hvert semester - i august/september og i januar. Hådnball, innebandy, fotball og basket tar i mot  nye medlemmer hele året. 

Har du spørsmål - ta konakt med klubbens daglig leder Ove Bevolden på telefon 901 79 751 eller epost ove.bevolden@gmail.com.

Alle aktive i Holmlia Sportsklubb belater medlemskontingent til klubben. Medlemskontingenten fastsettes av klubbens årsmøte og er for 2017

  • kr 200 for aktive medlemmer
  • kr 100 for støttemedlemmer
  • kr 500 for familiemedlemskap (inntil 5 medlemmer, kr 100 pr medlem ut over 5)

Medlemskontingent sendes ut i løpet av første kvartal til alle som er regsitrert som medlemmer i klubben. Derretter sendes kravet ut fortløpende til nyinnmeldte. Nye medlemmer som starter etter 1. august, betaler kr 100 for medlemskap det første året. Klubbens kasserer kan kontaktes på epost karimhove@gmail.com ved spørsmål knyttet til medlemskontingent.

Antall betalende medlemmer er grunnlaget for tildeling av kommunale tilskudd. Betalt medlemskontingen er derfor viktig for klubben.

Kravet sendes ut pr epost til alle som er registrert med epostadresse, ellers sendes kravet ut pr post. Medlemsinformajson kan vedlikeholdes av det enkelte medlem via minidrett.no.

Powered by: Bloc