Janne Cecilie Gamst Andersen

Janne Cecilie Gamst Andersen

Hva gjør en lagleder?

Postet av Janne Cecilie Gamst Andersen den 26. Apr 2015

Lagleder har ansvar for det administrative rundt laget. For et nyopprettet lag/eller for en ny lagleder vil det være hensiktsmessig å ha et møte med de andre involverte rundt laget så tidlig som mulig. Trenere, lagleder og representanter i foreldrekomite kan da bli enige om hvilke oppgaver og ansvar som ligger til de ulike funksjonene rundt laget.

Lagleders oppgaver er å;


Rundt laget:


 • Representere laget i møte med andre, samt være spillernes og foreldrenes kontaktperson
 • Informere spillere og foreldre om treningstider, seriekamper og cuper
 • Være bindeledd mellom laget og klubben sentralt
 • Videreformidle informasjon fra klubben sentralt til den enkelte spiller og foreldre
 • Oppdatere eventuell lagside på fotballgruppens hjemmeside for laget (eller be webansvarlig gjøre det)
 • Avholde foreldremøte (1-2 ganger pr. år)
 • Koordinere oppgaver rundt laget, eks dugnadsarbeid, loddsalg, sesongavslutning
 • Ta initiativ til sosiale tiltak for laget

Ved kamper:

 • Følge opp og melde på laget til seriespill (kommer informasjon fra styret hvert år)
 • Være ansvarlig for forberedelser og gjennomføring av hjemmekamper, dvs ta i mot gjestende lag og påse at hjemmekamper gjennomføres i henhold til Holmlia sportsklubbs verdigrunnlag (se eget punkt)
 • Skaffe egnet dommer til hjemmekamper. For 5'er og 7'er fotball kan dette en av klubbens klubbdommere eller en forelder eller lignende
  • For ungdomsfotballen – få kvittering fra dommer/-e, skanne denne og sende til klubbens kasserer for utbetaling. For G13 og J13 2/3.divisjon settes det ikke opp dommer fra kretsen. Her må lagleder skaffe dommer til hjemmekamper. Se fotballgruppens hjemmeside (under praktisk info-dommere/utlegg) for ytterligere informasjon.
 • Organisere kjøring ved bortekamper

Ved cuper:


Mot klubben:

 • Oppdatere laglister og holde disse ajour overfor klubben. Melde inn nye spillere og melde ut spillere som slutter (NB: Spillere (ungdoms- og seniorfotball) må melde overgang. Se eget punkt om dette under)
 • Følge opp innbetalinger for lagets spillere i dialog med klubbens kasserer
 • Ansvarlig for å sende inn bestilling av utstyr til klubben (post@holmliafotball.org). Se egen rutine for dette på hjemmesiden.
 • Delta på møter som organiseres i regi av klubben, f.eks lagledermøter og andre arrangementer
 • Informere klubbens styre om skifte i trener/lagleder funksjonen rundt laget

0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline