Forsikring ved skader i forbindelse med organisert idrettsaktivitet

Postet av Holmlia Sportsklubb den 24. Sep 2019

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.  Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.

Når barnet fyller 13 år overtar forsikringsordninger gjennom de ulike særforbundenes (idrettenes) ordninger. De ulike idrettene har ulik måte kreve inn forsikringspremie på. I noen idretter som f eks. håndball betaler den enkelte utøver en lisens (forsikringspremie), mens andre idretter som f.eks. fotball, så faktureres klubben for forsikringspremien ut fra antall påmeldte lag i de ulike årsklassene.

For barn opp til 13 år meldes skade av foreldre/foresatte på nettsiden til forsikningsleverandør Gjensidige.

For barn over 13 år og voksne meldes skade i henhold til den aktuelle idrettens egne rutiner. For mer info se nettsidene til de ulike idrettene0 Kommentar

Løp for meg

Postet av Holmlia Sportsklubb den 28. Aug 2019


Vi spandere deltakere avgiften på de av dere som velger å løpe i Holmlia drakt.

Skulle du formodningen mangle drakt kan vi være behjelpelige. 

Ta kontakt med daglig leder Aram på post@holmliasport.no


0 Kommentar

Æresmedlemmer hedret

Postet av Holmlia Sportsklubb den 6. Jun 2019


Bjørn Olav Sundfær og Anne Gråbak fikk tildelt hederesmerke i gull oog ble utnevnt til æresmedlemmer i klubben på årsmøtet i mars 2019. I dag var det tid for utdeling av æresbevisningene. Styreleder Mikkel Tronsrud sto for utdelingen i anledning sommeravslutning for hovedstyret på klubbhuset.

Her er hedersbevisningskomiteens begrunnelse for utnevnelsene:

Bjørn Olav Sundfær

En person som har sittet i styret i Holmlia Innebandy i mange år. Har hatt ansvar for registering av spillere i klubben, og støttet opp på damesiden i de senere årene da han har to døtrer som spiller der. Bjørn har, og er stor resurs for innebandygruppa. Han kan det meste om klubben, og kan regelverket ut i fingerspissen.

 Bjørn har satt i gang mosjonsinnebandy som i dag har blitt et populært treningstilbud for personer på +/-40 år. Da dette ble så populært har det også kommet på dame siden. Dette har også gitt klubben flere medlemmer, og inntekter da de betaler en symbolsk sum for å trene i hallen.

 Bjørn har tatt dommerkurs for å stille opp som dommer for Holmlia Innebandy. Og han stiller opp som ressurs person for Holmlia Innebandy, selv om han har trukket seg fra styrearbeid i klubben.

 Bjørn har også i mange år sittet som styremedlem i Oslo & Akershus Bandyregion, der han har hatt ansvar for alders dispensasjoner og vært leder for seriekomiteen.

 Bjørn blir sett som en person som er nøye i sitt arbeid (også av andre klubber), og hadde en plan at det skulle stramme inn alder dispensasjonen i regionen. Men Bjørn har sagt det selv med en god latter at det har vel aldri gitt mer dispensasjon siden jeg fikk ansvaret.

 

Anne Gråbak

Er en person som har sittet i mange år i Holmlia innebandystyret som styremedlem og styreleder.

Hun har bidratt stort til å sette ting i system, noe som hjelper oss i vårt styrearbeid i dag. Hun har vært en støtte for damelaget sammen med Bjørn. Anne har vært og er opptatt at barneidretten, og jenter i innebandy. Anne startet også opp tiltaket mor-barn innebandy i denne satsingen.

Anne har sittet i styret i Oslo og Akershus bandyregion. Hun har også vært styremedlem i ISU, Søndre Nordstrand – der hun blant annet fremmet behovet for idrettshaller i vår bydel.

Har vært en ressurs person for klubben, og stilt seg åpen for hjelpe til i for eksempel minirunden 2019. Dette selv etter at hun flyttet ut av bydelen og Oslo i 2018.0 Kommentar

Medlemskontingent 2019

Postet av Holmlia Sportsklubb den 5. Mai 2019

Medlemskontingent 2019 er under utsendelse. De aller fleste får tilsendt kravet pr epost, og noen får tilsendt kravet pr brev til privatadresse. Holmlia Sportsklubb benytter idrettens løsning for medlemsadministrasjon. Det betyr at alle kan finne kravet på www.minidrett.no. Her kan medlemsinformasjon oppdateres, og foreldre/foresatte kan vedlikeholde medlemsinformasjon for sine barn.

Medlemskontingenten for medlemmer i klubben er 

  • Aktive kr 200
  • Støttemedlemmer kr 100
  • Familiemedlemmer kr 500 (inntil 5 medlemmer i en familie, deretter kr 100 pr medlem)

Ved innmelding etter 1. august er medlemskontingenten kr 100 ut året. Les mer om medlemskap i klubbhåndboken.

Antall betalende medlemmer bestemmer størrelsen på kommunal støtte til klubben. Både kommunale bidrag fordelt gjennom Oslo Idrettskrets og lokale aktivitetsmidler fordelt av bydelen i Idrettens samarbeidsutvalg avhenger av antallet betalende medlemmer. 

Aktive og styremedlemmer må våre medlemmer i klubben, mens trenere og lagledere ikke er pålagt medlemsskap. Vi oppfordrer alle til å betale medlemskontingenten!

Har du spørsmål til medlemskontingenten - kontakt klubben via post@holmliasport.no


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline